Зварювання пластмас

Конспект лекцій

Методичні вказівки до практичних робіт

Методичні вказівки до виконання ККР

Методичні вказівки для підготовки до модульної контрольної роботи

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи

Методичні вказівки студентам щодо засвоєння дисципліни