Теорія процесів зварювання

Текст лекцій. Джерела нагрівання та теплові процеси при зварюванні

Текст лекцій. Фізико-хімічні та металургійні процеси при зварюванні

Джерела нагрівання та теплові процеси при зварюванні. Методичні вказівки до практичних занять

Фізико-хімічні та металургійні процеси при зварюванні. Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

Зошит до виконання лабораторних робіт

Зошит до лекції

Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи-1

Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи-2

Методичні вказівки для підготовки до модульних контрольних робіт

Методичні вказівки до модульних контрольних робіт-2

Методичні вказівки щодо засвоєння кредитного модуля-1

Методичні вказівки щодо засвоєння кредитного модуля-2

Джерела нагрівання та теплові процеси при зварюванні. Методичні вказівки до самостійної роботи

Фізико-хімічні та металургійні процеси при зварюванні. Методичні вказівки до самостійної роботи