Виробництво зварних конструкцій

Методичні вказівки до виконання ККР

Методичні вказівки студентам щодо засвоєння кредитного модуля

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання