Вирішення прикладних задач на ЕОМ

Методичне забезпечення дисципліни "Вирішення прикладних задач на ЕОМ"

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму

Методичні вказівки до самостійної роботи