Відновлення деталей машин та конструкцій

Методичне забезпечення дисципліни "Відновлення деталей машин"

Методичні вказівки до лабораторних робіт.

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до самостійної роботи

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи