Технічні засоби автоматизації

Методичне забезпечення дисципліни "Технічні засоби автоматизації"

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до модульної контрольної роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи (прискорена форма навчання)

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи