Тріботехніка

Методичне забезпечення дисципліни "Тріботехніка"

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

Методичні вказівки до практичних занять