Теоретичні основи інженерії поверхні

Методичне забезпечення дисципліни "Теоретичні основи інженерії поверхні"

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи

Методичні вказівки для підготовки до модульних контрольних робіт

Методичні вказівки до самостійної роботи

Методичні вказівки щодо засвоєння кредитного модуля