Методична література

Технологічне устаткування

Методичне забезпечення дисципліни "Технологічне устаткування"

Наплавлення та напилення

Методичне забезпечення дисципліни "Наплавлення та напилення"

Проектування зварних конструкцій

Методичне забезпечення дисципліни "Проектування зварних конструкцій"

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста (Інженерія поверхні)

для студентів за напрямом підготовки 7.050504.03 "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"

Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

Методичне забезпечення дисципліни "Здатність до зварювання конструкційних матеріалів"

Технологія та устаткування зварювання плавленням

Методичне забезпечення дисципліни "Технологія та устаткування зварювання плавленням"

Проектування складально-зварювальної оснастки

Методичне забезпечення дисципліни "Проектування складально-зварювальної оснастки"