каф. ІП

Обладнання та технологія для вакуумно-конденсаційного нанесення покриття

Методичне забезпечення дисципліни "Обладнання та технологія для вакуумно-конденсаційного нанесення покриття"

Обладнання та технологія для газотермічного нанесення покриття

Методичне забезпечення дисципліни "Обладнання та технологія для газотермічного нанесення покриття"

Інженерія покриття

Методичне забезпечення дисципліни "Інженерія покриття"

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра (Інженерія поверхні)

для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання"
професійне спрямування – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Газотермічна обробка матеріалів

Методичне забезпечення дисципліни "Газотермічна обробка матеріалів"