каф. ІП

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра (Інженерія поверхні)

для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання"
професійне спрямування – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Газотермічна обробка матеріалів

Методичне забезпечення дисципліни "Газотермічна обробка матеріалів"