каф. ІП

Комп'ютерне проектування

Методичне забезпечення дисципліни "Комп'ютерне проектування"

Наплавлення та напилення

Методичне забезпечення дисципліни "Наплавлення та напилення"

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста (Інженерія поверхні)

для студентів за напрямом підготовки 7.050504.03 "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"

Технологічне устаткування для нанесення покриття

Методичне забезпечення дисципліни "Технологічне устаткування для нанесення покриття"

Тріботехніка

Методичне забезпечення дисципліни "Тріботехніка"

Технологія та обладнання для наплавлення

Методичне забезпечення дисципліни "Технологія та обладнання для наплавлення"

Теоретичні основи інженерії поверхні

Методичне забезпечення дисципліни "Теоретичні основи інженерії поверхні"

Технологія нанесення покриття

Методичне забезпечення дисципліни "Технологія нанесення покриття"

Поверхневі фізико-хімічні процеси

Методичне забезпечення дисципліни "Поверхневі фізико-хімічні процеси"