каф. ЕЗУ

Ремонт та налагодження зварювальних джерел живлення та установок

Методичне забезпечення дисципліни "Ремонт та налагодження зварювальних джерел живлення та установок"

Вирішення прикладних задач на ЕОМ

Методичне забезпечення дисципліни "Вирішення прикладних задач на ЕОМ"

Автоматизація наукових досліджень

Методичне забезпечення дисципліни "Автоматизація наукових досліджень"

Проектування складально-зварювальних верстатів, установок та ліній

Методичне забезпечення дисципліни "Проектування складально-зварювальних верстатів, установок та ліній"

Комп'ютерне проектування зварювальних установок

Методичне забезпечення дисципліни "Комп'ютерне проектування зварювальних установок"

Технологічне устаткування

Методичне забезпечення дисципліни "Технологічне устаткування"

Анотації дипломних робіт магістрів (2011 рік).

Анотації до магістерських дисертацій студентів зварювального факультета НТУУ "КПІ" за 2011 рік

Анотації дипломних робіт бакалавра (2011 рік).

Анотації до дипломних робіт студентів зварювального факультета НТУУ "КПІ" за 2011 рік

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра (Зварювальні установки)

для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання"
професійне спрямування – Зварювальні установки