каф. ЗВ

Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

Методичне забезпечення дисципліни "Здатність до зварювання конструкційних матеріалів"

Технологія та устаткування зварювання плавленням

Методичне забезпечення дисципліни "Технологія та устаткування зварювання плавленням"

Проектування складально-зварювальної оснастки

Методичне забезпечення дисципліни "Проектування складально-зварювальної оснастки"

Напруження та деформації при зварюванні

Методичне забезпечення дисципліни "Напруження та деформації при зварюванні"

Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань

Методичне забезпечення дисципліни "Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань"

Контроль якості зварювання

Методичне забезпечення дисципліни "Контроль якості зварювання"

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра (Зварювальне виробництво)

для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання"
професійне спрямування – Зварювальне виробництво

Теорія процесів зварювання

Методичне забезпечення дисципліни "Теорія процесів зварювання"