Складально зварювальні верстати, установки та лінії для зварювання

Підручник

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання курсового проекту

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Методичні вказівки для підготовки до модульної контрольної роботи