V міжнародна студентська наукова конференція "Досконалість зварювання - комплексний підхід"

Тези доповідей V міжнародної студентської наукової конференції "Досконалість зварювання - комплексний підхід"

Шинкарьова А.А., доц. Гетманець С.М. Регулювання тепловкладення і тріщиностікості нікелевих сплавів при дуговому наплавленні

Єльсуков М.В. Модифікування поверхонь металів із застосуванням низькоенергетичних сильнострумних електронних пучків

Назарук С.М., Нестуля С.О Дослідження впливу зовнішніх електромагнітних дій при точковому контактному зварюванні

Шиян С.А Методика вимірювання та обробки сигналу зварювального струму при контактному точковому зварюванні

Смоголь Ю.О Дослідження особливостей руйнування матеріалу 12Х18Н10Т за умов високих температур при наявності зварних швів та концентраторів напружень методом акустичної емісії

Презентація

Тези