Напруження та деформації при зварюванні

Методичне забезпечення дисципліни "Напруження та деформації при зварюванні"

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання домашніх завдань (Заочна форма навчання)