Різне

Скачков І.О., Пірумов А.Є. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ В СО2

Пірумов А.Є. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ СИСТЕМАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Пирумов А.Е. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДУГОВЙ СВАРКИ СИСТЕМАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Пірумов А.Є. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ СИСТЕМАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ