The Paton Welding Journal (за 2005 рік)

Публікації співробітників зварювального факультета НТУУ "КПІ" в журналі з питань зварювання та споріднених технологій "The Paton Welding Journal" за 2005 рік


Producing a Flame-Sprayed Coating Using Hydrogen-Oxygen Flame / V.N. Korzh