Проектування технологічних процесів зварювального виробництва

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до виконання ККР

Методичні вказівки для підготовки до модульної контрольної роботи

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи. Для студентів заочної форми навчання