Вказівки до проходження практик студентами спеціальності "Технології та устаткування зварювання"

Методичні рекомендації з проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" професійного спрямування - "Технології та устаткування зварювання"

Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики для студентів ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" професійного спрямування - "Технології та устаткування зварювання"

Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики для студентів VІ курсу денної форми навчання спеціальності 7.05050401 - "Технології та устаткування зварювання"

Методичні рекомендації з проходження науково-дослідної практики для студентів VІ курсу денної форми навчання спеціальності 8.05050401 - "Технології та устаткування зварювання"