Проектування обладнання з інженерії поверхні

Методичне забезпечення дисципліни "Проектування обладнання з інженерії поверхні"

Методичні вказівки до виконання курсового проекту