Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань

Методичне забезпечення дисципліни "Металознавство і термічна обробка зварних з'єднань"

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до виконання домашніх завдань та контрольних робіт (Заочна форма навчання)

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Методичні вказівки щодо засвоєння кредитного модуля

Методичні вказівки до модульної контрольної роботи

Атлас термокінетичних діаграм розпаду переохолодженого аустеніту в сталях.