Вища математика

Методичне забезпечення дисципліни "Вища математика"

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Звичайні диференціальні рівняння

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Інтегральне числення функції однієї змінної

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Функції кількох незалежних змінних

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Функція однієї змінної, її границя та похідна

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Числові та функціональні ряди

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Функції комплексної змінної та операційне числення

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Розділ: Основи теорії ймовірностей