Конструювання вузлів та агрегатів зварювальних установок

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи

Методичні вказівки до практичних робіт

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки для підготовки до модульної контрольної роботи

Методичні вказівки студентам щодо засвоєння кредитного модуля

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи