Економіка організації і планування виробництва

Методичне забезпечення дисципліни "Економіка організації і планування виробництва"

Навчально-наочний посібник