Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра (Зварювальне виробництво)

для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання"
професійне спрямування – Зварювальне виробництво

Методичні вказівки призначені для керівників, студентів та членів державної кваліфікаційної комісії із захисту бакалаврських дипломних проектів.

Атлас термокінетичних діаграм розпаду переохолодженого аустеніту в сталях.