Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра (Зварювальні установки)

для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання"
професійне спрямування – Зварювальні установки

Методичні вказівки призначені для керівників, студентів та членів державної кваліфікаційної комісії із захисту бакалаврських дипломних проектів.

Бланк завдання на дипломний проект

Титульний аркуш пояснювальноъ записки дипломного проекту