Загальні положення та рекомендації щодо дипломного проектування

Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ "КПІ".

Положення про магістерську атестаційну роботу НТУУ "КПІ" 2001 р.

Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій

Бланки документації на дипломне проектування