Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра (Інженерія поверхні)

для студентів за напрямом підготовки 6.050504 "Зварювання"
професійне спрямування – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

Методичні вказівки призначені для керівників, студентів та членів державної кваліфікаційної комісії із захисту бакалаврських дипломних проектів.