Методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста (Зварювальне виробництво)

для студентів за напрямом підготовки 7.050504.01 "Технологія та устаткування зварювання"

Методичні вказівки до змісту та структури технологічного розділу дипломного проекту спеціаліста.

Атлас термокінетичних діаграм розпаду переохолодженого аустеніту в сталях.