Дисертації

Дисертації та автореферати співробітників, аспірантів та докторантів зварювального факультету

2012


Моніторинг якості джерел живлення для дугового зварювання протягом життєвого циклу: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.03.06 / М.В. Шевченко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 22 с. — укp.

2011


Моніторинг процесу контактного стикового зварювання оплавленням: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.03.06 / Є.П. Чвертко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 22 с. — укp.

Покращення високотемпературної віддільності шлакової корки при наплавленні під флюсом на основі металургійних і теплофізичних методів: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.03.06 / Н.М. Стреленко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 23 с. — укp.

2010


Керування процесом перенесення електродного металу застосуванням імпульсних електромагнітних дій при дуговому зварюванні: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.03.06 / П.Ю. Сидоренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 23 с. — укp.

Дифузійне зварювання з керованим напружено-деформованим станом та модифікуванням поверхонь з'єднання: автореф. дис. д-ра техн. наук : 05.03.06 / В.В. Квасницький; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 35 с. — укp.

Іонно-плазмове нанесення металевих плівок на керамічні порошкові матеріали для газотермічних покриттів: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.03.06 / І.А. Сєліверстов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". — К., 2010. — 24 с. — укp.

2009


Підвищення ефективності плазмового напилення застосуванням електромагнітних дій: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.03.06 / С.П. Солодкий; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. — укp.

Моніторінг якості дугового зварювання за електричними параметрами дуги: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.03.06 / А.Є. Пірумов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 20 с. — укp.

2008


Дугове зварювання з комбінованими електромагнітними діями: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.03.06 / Р.М. Рижов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 32 с. — укp.

2007


Розробка та застосування методу складних перерізів для розрахунку залишкових деформацій від зварювання поздовжніх швів одномірних конструкцій: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.03.06 / О.В. Прохоренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 21 с. — укp.

2006


Використання воднево-кисневого полум'я для напилення покриттів: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.03.06 / Ю.С. Попіль; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20 с. — укp.