Анотації дипломних робіт бакалавра (2011 рік).

Анотації до дипломних робіт студентів зварювального факультета НТУУ "КПІ" за 2011 рік


Машина контактного точкового зварювання з розробкою регулятора циклу зварювання / Рибіцький О.О.

Машина контактного шовного зварювання з розробкою зварювального трансформатора / Перевозчиков В.А.

Комплекс методичних матеріалів для державної атестації бакалаврів напрямку «Зварювання» / Рачицький М.С.

Машина контактного стикового зварювання арматури з розробкою гратознімача / Савинецька К.М.

Пістолет для ударної конденсаторної приварки шпильок з розробкою сопла / Галагуз Б.А.

Апарат для зварювання у захисних газах стикових швів з розробкою зварювального інструмента / Кузьменко С.А.

Трактор для зварювання плавким електродом в середовищі со2 з розробкою пальника / Криволапенко Д.В.