Автоматизація наукових досліджень

Методичне забезпечення дисципліни "Автоматизація наукових досліджень"

Методичні вказівки до комп'ютерного практикуму

Методичні вказівки до самостійної роботи