Складально-зварювальне оснащення

Методичне забезпечення дисципліни "Складально-зварювальне оснащення"

Навчальний посібник "Технологічна оснастка у зварювальному виробництві", 2-ге видання, 2006 р.

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи