Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

Методичні вказівки до практичних занять.

Методичні вказівки до виконання ДКР та СРС.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи.

Методичні вказівки для підготовки до модульних контрольних робіт

Методичні вказівки щодо засвоєння кредитного модуля